Komunikat dotyczący pochodzenia węgla sprzedawanego przez Gminę Zakrzew

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kolejny okres realizacji od dnia 01. 01. 2023 roku do 30. 04. 2023 roku.

Umowa z  Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE nadal obowiązuje. Gmina odbiera węgiel bezpośrednio z kopalni  zgodnie z przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą S.A. ofertą.  

Nowa oferta jaką otrzymaliśmy  zawiera następujący asortyment:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Ziemowit– Orzech i Kostka
  2. KWK Wesoła – Orzech i Kostka
  3. KWK Wesoła-  Groszek II

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po 2000 zł  (w cenę wliczony jest zakup węgla z kopalni, transport bezpośrednio z kopalni do miejsca składowania tj. Wacyn ul. Przytycka 130, dystrybucja, wydawanie i transport do mieszkańców Gminy Zakrzew).  Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w cenie o której mowa powyżej tj. 2000 zł, gmina nie miała obowiązku zapewnienia transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Jednak mając na uwadze dobro mieszkańców taki transport został uwzględniony w powyższej cenie.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w Urzędzie Gminy (parter, pokój obok wejścia do budynku) lub pod nr telefonu 48 610 51 22 w. 42 w godzinach pracy urzędu.

Sekretarz Gminy
                                                                                         Bernadeta Domińczak