Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Informuję, że rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w następujących terminach:

przedszkola

klasy I

Informacje na temat rekrutacji oraz formularze można uzyskać w przedszkolach i szkołach.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Gulinie odbędzie się w terminach określonych dla przedszkoli.

Kryteria rekrutacji zostały określone w Uchwale nr XXXV/199/2017 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwale nr LII/305/2018 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 lutego 2018 roku oraz Uchwale nr XVI/137/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Informacji udziela Małgorzata Musiałek pod numerem telefonu 48 610 51 15, oswiata@zakrzew.pl