Komunikat dotyczący sprzedaży węgla przez Gminę Zakrzew

Informuję, że umowa Gminy Zakrzew  z Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE obowiązuje do dnia 30.04.2023r., zatem wnioski na zakup węgla będą przyjmowane do dnia 17 lutego 2023 roku!!!

W związku z powyższym informuję, że osoby, które złożyły wniosek do dnia 31.12.2022 roku zobowiązane są dokonać płatności za węgiel zgodnie ze złożonym wnioskiem do dnia 06 lutego 2023 roku o czym pracownik urzędu informował kilkakrotnie osoby zainteresowane w rozmowie telefonicznej. W przypadku braku wpłaty, uznajemy, że nie są Państwo zainteresowani zakupem węgla.

Ponadto informujemy, że od dnia 07.02.2023 roku będą rozpatrywane wnioski złożone na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. Płatności należy dokonać w terminie dwóch dni od uzyskania informacji telefonicznej od pracownika urzędu. W przypadku braku wpłaty, uznajemy, że nie są Państwo zainteresowani zakupem węgla.

Osoby zainteresowane zakupem węgla mogą zapoznać się z dokumentami ( certyfikaty, oświadczenia) w siedzibie urzędu oraz zobaczyć asortyment na placu w Wacynie ul. Przytycka 130.

Gmina obecnie w ofercie posiada:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Ziemowit – Orzech
  2. KWK WESOŁA- Orzech
  3. KWK WESOŁA- Groszek II

Kolejne zamówienie asortymentu z PGG może nastąpić po sprzedaży węgla będącego obecnie w posiadaniu gminy. Prosimy zatem o dokonywanie płatności w terminach o których mowa powyżej.

                                                                                              Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                                Leszek Margas