Przebudujemy drogę w Dąbrówce Nagórnej ul.Kościelna

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ( na rok 2023 ) – tym razem gmina Zakrzew otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.970.567,28 na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Nagórna”.

Widok drogi między polami