Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023

Każdy ROLNIK z terenu Gminy Zakrzew, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zakrzew wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

  • w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Zakrzew, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023r.

Od 2019 r. producenci rolni składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego mogą się także ubiegać o zwrot tego podatku na podstawie ilości posiadanego bydła.

Na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć do Wójta Gminy Zakrzew, producent rolny prowadzący hodowlę bydła powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła i załączyć go do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o DJP paliwo

Wniosek akcyza