Wznowienie działalności punktu konsultacyjnego

Od 1 lutego 2021 roku punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin wznawia swoją działalność.

Informacja