Wyniki pomiarów hałasu

Wyniki pomiaru hałasu od drogi ekspresowej S7 na odcinku stanowiącym obwodnicę Radomia w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zakrzew.