Kontrola domowych pieców i kotłów

Urząd Gminy w Zakrzewie informuje o rozpoczęciu kontroli domowych pieców i kotłów. Weryfikacja wynika ze wzmożonej ilości skarg mieszkańców dotyczących złej jakości powietrza w okolicy. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie przypadków nielegalnego i szkodliwego dla ludzi i środowiska spalania odpadów oraz sprawdzenie jakości używanego paliwa.

Informacja