Komunikacja w gminie – ankieta

Tablica informacyjna odnośnie planu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w którego skład wchodzi Gmina Zakrzew

Link do ankiety: link

Warsztaty z mieszkańcami:

1 warsztat (Grupa I) – 01.02.2021 r. – godzina 13.00 – 14.30

2 warsztat (Grupa II) – 01.02.2021 r. – godzina 16.00 – 17.30