Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z opieki wytchnieniowej.

            Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
            Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą składać wniosek w formie papierowej za pomocą urzędów pocztowych, drogą elektroniczną na adres e-mail marzena.k@gops-zakrzew.pl, lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  09 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu – edycja 2022 znajdują się w na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023