Jak postępować z IGO (Inwazyjnymi Gatunkami Obcymi)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718) dalej „ustawa o IGO”, która wdraża unijne rozporządzenie nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U.UE.L.2014.317.35, z późn. zm.) – dalej „rozporządzenie UE”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje o konieczności zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku IGO (inwazyjnych gatunków obcych)  stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski oraz informacji na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wzór przekazania zgłoszenia stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski

Lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii oraz dla Polski