Budżet Obywatelski

Od 8 czerwca porozpoczynało się głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim  Mazowsza 2022.

Do trzeciej edycji mieszkańcy zgłosili w sumie 329 projektów. Pozytywną ocenę otrzymały 174, w tym 27 z radomskiej puli podregionalnej. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł.

To mieszkańcy regionu radomskiego zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji. Głosowanie na stronie https://bom.mazovia.pl/ potrwa do 30 czerwca.