OŚWIADCZENIE NA OKOLICZNOŚĆ PROTESTU ROLNIKÓW

Każdy może protestować, jednak dzisiejszą demonstrację uważam, jako wyraz niezadowolenia organizatora za wydanie odmownej decyzji środowiskowej na budowę chlewni. Odmowę tą w ocenie mojej w sposób jasny i rzetelny uzasadniłem przy wydaniu decyzji. Obecnie toczy się postępowanie w powyższej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Zapewniam, że przy wydaniu decyzji kierowałem się tylko i wyłącznie przepisami prawa. Zawsze stanę po stronie prawa, prawdy i będę podejmował decyzje zgodne z interesem gminy. 

Odnosząc się do kwestii opracowywanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania informuję, iż Studium  na obecnym etapie zostało skierowane do około 40 organów celem wydania opinii/ uwag. Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentacją i szukania odpowiedzi na pytania czy wątpliwości. Zapewniam, że będą brane pod uwagę stanowiska wszystkich mieszkańców.  Zarówno tych, którzy z jakiś powodów będą przeciwni, jak i  tych, którzy będą i są za rozwojem gminy. Ten dokument, którego opracowania się podjęliśmy ma na celu nie tylko uporządkowanie, ale także przyjęcie założeń do rozwoju gminy.

                                                                                                                                            Wójt Gminy

Leszek Margas