Niemal 8,5 mln zł  dofinansowania  dla Gminy Zakrzew na zakup autobusów elektrycznych

Dnia 15.06.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Zakrzewie została podpisana umowa o udzielenie dotacji w wysokości 8 440 875,00 zł w ramach programu „ Zielony Transport Publiczny” na dofinansowanie do  zakupu 4 autobusów elektrycznych oraz 8 ładowarek z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Artura Michalskiego. W ważnym dla Gminy wydarzeniu uczestniczyli Parlamentarzyści: Pan Andrzej Kosztowniak  i Pani Anna Kwiecień. Inwestycja współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie bardzo dużym udogodnieniem dla  naszych mieszkańców. Uruchomienie komunikacji zbiorowej bazującej na pojazdach napędzanych elektrycznie stworzy zupełnie nową sytuację społeczną, ekologiczną i ekonomiczną. „Elektryki” zapewnią stałe połączenie komunikacyjne gminy z Radomiem, co ułatwi ludziom dojazdy do miejsc pracy i nauki, a jednocześnie będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w Zakrzewie i okolicy.

                                                                                                                                Wójt Gminy

Leszek Margas