LGD Razem dla Radomki ogłasza konkurs na wsparcie inicjatyw kulturalnych! Do 10 tyś. zł wsparcia na projekt!

Rozpoczęliśmy konkurs na wybór start-upów na wsparcie inicjatyw w zakresie promocji aktywności kulturalnych, których realizacja skierowana zostanie na obszar gmin:  Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Wysokość wsparcia na jeden projekt może wynosić od 5 000,00 zł do 10 000,00 zł.

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów w zakresie:

– inicjatyw artystyczno-społecznych;

–  organizacji festiwali muzycznych i wydarzeń promujące kulturę, sztukę, historię, przestrzeń lokalną i dziedzictwo obszarów wiejskich;

– promocje oferty turystyczno kulturalnej  (w tym m.in. w zakresie realizacji wydawnictw multimedialnych, nagrania płyt, nagrania filmów, opracowania i wydruku publikacji);

– realizacji na rzecz promocji turystyki kulinarnej, turystyki obszaru LGD w zakresie realizacji inicjatyw kulturalnych;

– działania w zakresie animacji kultury (organizacja inicjatyw kulturalnych – spotkań, koncertów, warsztatów, szkoleń i innych działań z zakresu aktywizacji kulturowej, które przyczyniają się do podnoszenia rozpoznawalności regionu)               

– przygotowanie miejsc małej infrastruktury kulturalnej której celem jest rozwój obszarów wiejskich

Termin składania inicjatyw mija w dniu 3 lipca 2023 roku. Suma dostępnych środków wyniesie 120 000,00 zł Zachęcamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl oraz udzielane w Biurze LGD „Razem dla Radomki” oraz pod nr telefonów 48 38 58 996 oraz 572 361 068. Osoba do kontaktu – Koordynator projektu – Arkadiusz Ostrowski.

Konkurs organizowany przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach projekt współpracy „Kultura Lokalnie: Przestrzeń Inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.