Zakrzewska Wola – remont drogi zakończony

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych