Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczą opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+ od 21.06.2023r do 25.07.2023 r.

Konsultacją podlegał będzie SUMPGOFR Projekt Planu 20.06.2023 oraz Prognoza oddziaływania na Środowisko, zaś pozostałe dokumenty stanowią uszczegółowienie zagadnień.

SUMPGOFR_2022_Projekt_Planu_2023.06.20

Prognoza OOŚ SUMP GOFR

SUMPGOFR_2022_Przykładowy_załącznik_nr_1_2023.06.19

SUMPGOFR_2022_Raport z aktualizacji modelu_2023.02.02

SUMPGOFR_2022_Raport_Diagnostyczno-Strategiczny_2023.02.28

SUMPGOFR_2022_Synteza

SUMPGOFR_2022_Wstępny_Projekt_Planu_2023.04.14

Załącznik nr 1 – Analiza dokumentów strategicznych

Formularz konsultacji