Nie czekaj ze spisem rolnym, aż nastanie noc. Spisz się szybko i wygraj koc!

Atrakcyjne nagrody czekają na rolników z województwa mazowieckiego, którzy szybko spiszą swoje gospodarstwo rolne korzystając z samospisu internetowego. W pierwszej turze akcji „Najszybsi w PSR każdego dnia” do zwycięzców trafią wygodne i praktyczne koce piknikowe.

Czytaj dalej Nie czekaj ze spisem rolnym, aż nastanie noc. Spisz się szybko i wygraj koc!

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Czytaj dalej Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Informacja

Wójt Gminy Zakrzew

uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Decyzją WA.RZT.70.511.7.2020 z dnia 6.10.2020 r. ogłoszoną na stronie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-511-7-2020-z-dn-06-10-2020.html – 20.10.2020 r. (decyzja stała się ostateczna 13.10.2020 r.) zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Zakrzew Spółka z o.o.

Czytaj dalej Informacja