Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Zakrzew. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Czytaj dalej Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych

Informuję, że stypendium Wójta Gminy Zakrzew w 2020 roku będzie przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XXIII/132/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół zmienioną Uchwałą nr IX/76/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 czerwca 2019 r.

Czytaj dalej Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych

Szacowanie szkód – przymrozki

Informujemy, iż w dniach 8-15 czerwca 2020 roku rolnicy, którzy ponieśli szkody w swoich uprawach w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 18-21 kwietnia oraz 21-22 maja mogą składać wnioski o szacowanie szkód do Urzędu Gminy Zakrzew.

Wnioski dotyczą tylko przymrozków wiosennych.

Do wniosku należy dołączyć ostatni wniosek o płatność (kopia).

Informacja pod numerem 48-610-51-22 wew. 29 i 33.

Wniosek