Cyfrowa Gmina

Gmina Zakrzew otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 399240,00 złotych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane ze zwiększeniem cyberbezpieczeństwa urzędu oraz jednostek podległych.

Tablica informująca o przyznanym dofinansowaniu dla Gminy Zakrzew w wysokości 399 240 zł

Program „Cyfrowa gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Plakat projektu "Cyfrowa Gmina". Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Dofinansowanie projektu z UE: 399240 zł