IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (BOM)

Zgłaszając projekt, promując go i zachęcając do głosowania każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego ma realną szansę na realizację swoich pomysłów.

Szczegółowe informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie: https://bom.mazovia.pl/.

Harmonogram IV edycji BOM

•     od 21 listopada do 13 stycznia 2023 r. – nabór projektów;

•     od 16 stycznia do 24 marca 2023 r. – ocena projektów;

•     do 5 kwietnia 2023 r. – informacja o wynikach oceny projektów;

•     do 20 kwietnia 2023 r. – 14 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach oceny projektów – odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

•     do 10 maja 2023 r. – uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie;

•     od 12 maja do 7 czerwca 2023 r. – głosowanie;

•     do 16 czerwca 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania w formie uchwały

Plakat akcji zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza