Podmiot odbierający odpady komunalne w 2019 roku, kontynuacja 2020 rok.