Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew Regulamin

Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmiany regulaminu PSZOK

Zarządzenie 38/2020 w sprawie zmiany regulaminu PSZOK.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Od dnia 03.09.2019 r. PSZOK zostaje przeniesiony z miejscowości Kaszewska Wola 30 do miejscowości Zakrzew 51A w Gminie Zakrzew.

Harmonogram pracy PSZOK
– poniedziałek 8.00 – 12.00
– środa 12.00 – 18.00
– piątek 8.00 – 12.00
– pierwsza sobota miesiąca 8.00 – 12.00

Warunkiem przyjęcia odpadów jest:

  • okazanie dokumentu tożsamości,
  • potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady komunalne,
  • podanie adresu nieruchomości, z której odpady zostały przywiezione.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w PSZOK-u Zakrzew 51A.