Rejestr działalności regulowanej

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRZEWIE  
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z TERENU GMINY ZAKRZEW WOJ.MAZOWIECKIE – stan na dzień 30.09.2021

Pobierz