OSP

Na terenie gminy Zakrzew działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwie jednostki – OSP Zakrzew i OSP Dąbrówka Podłężna są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Najstarsza jednostka OSP – w Zakrzewie została założona w 1917 r., najmłodsza – w Gulinku w 1956 r. Samochody bojowe posiadają wszystkie jednostki. Każda OSP posiada własną strażnicę. Co 2 lata odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W dniu 4 maja każdego roku OSP obchodzi swoje święto tzw. Św. Floriana.
Prezesem Zarządu Gminnego jest Krzysztof Grzyb. Komendantem Gminnym
jest Grzegorz Majchrzak.

zakrzew_classic

Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi
Cerekiew
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Podłężnej
Dąbrówka Podłężna
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinie
Gulinek
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinku

Gulinek
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie
Taczów
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

Zakrzew
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewskiej Woli

Zakrzewska Wola
26-652 Zakrzewska Wola