OSP

Na terenie gminy Zakrzew działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzy jednostki – OSP Zakrzew, OSP Dąbrówka Podłężna oraz OSP Cerekiew są zrzeszone w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Najstarsza jednostka OSP – w Zakrzewie została założona w 1917 r., najmłodsza – w Gulinku w 1956 r. Samochody bojowe posiadają wszystkie jednostki. W dniu 4 maja każdego roku OSP obchodzi swoje święto tzw. Św. Floriana. Prezesem Zarządu Gminnego jest Artur Głowacki. Komendantem Gminnym jest Grzegorz Majchrzak.

zakrzew_classic

Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwi
Cerekiew ,ul. Radomska 90
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Podłężnej
Dąbrówka Podłężna 36 A
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinie
Gulin 12 c
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Gulinku

Gulinek 40 A
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Taczowie
Taczów 6A
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie

Zakrzew Kolonia 2
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewskiej Woli

Zakrzewska Wola 48
26-652 Zakrzew

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszowice Kolonia
Jaszowice Kolonia 32/1
26-652 Zakrzew