Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z opieki wytchnieniowej.

Czytaj dalej Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Informacja dotycząca podmiotów wrażliwych

Nowa ustawa z 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in. szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, które ogrzewane są m.in. za pomocą węgla, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG – (podstawa prawna: ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz. 1967)

Czytaj dalej Informacja dotycząca podmiotów wrażliwych

Komunikat ZUS

„Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2F

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej”.

X JUBILEUSZOWY HUBERTUS W GULINIE

W dniu 15 października 2022 roku w stadninie koni „Carino” w Gulinie odbył się X Jubileuszowy Hubertus. Spotkaniu 33 jeźdźców z różnych części kraju, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom gminy, patronował św. Hubert. Oprócz tradycyjnej gonitwy za lisem uczestnicy wydarzenia prezentowali biegi i pokazy kawaleryjskie oraz historyczną inscenizację potyczki żołnierskiej. Pogoń za lisem odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych a zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe puchary. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździectwa, dla uczestników oraz gości przygotowano huczną biesiadę.

Czytaj dalej X JUBILEUSZOWY HUBERTUS W GULINIE

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ (węgiel, miał i eko-groszek)

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2022 roku dotyczącym podania liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla w oparciu o  projekt ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Zakrzew o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny, miał i eko-groszek, na najbliższy sezon grzewczy.

Powyższe dane pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Zakrzew i przyczynią się do odpowiedniego zaplanowania działań w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej Gminy.

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla (z podaniem asortymentu, adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie osobiście (Sekretariat. II piętro, p. 17), telefonicznie pod nr 48 6105122 wew. 24 lub e-mailem na adres: wegiel@zakrzew.pl