Pomoc prawna dla rolników

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje prawne dla rolników do Urzędu Gminy w Zakrzewie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13:30 – 16:30, pok. 211.

Konsultacje telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod nr telefonu 692543234.

Informacja dla mieszkańców

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO)I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ORAZ OSADNIKI


             W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podpisać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzew w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj dalej Informacja dla mieszkańców

Ogłoszenie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dniu 5.04.2023 r. (środa) będzie czynny w godzinach od 8.00-12.00

 W pozostałe środy PSZOK będzie pracował w stałych godzinach tj. od 12.00 do 18.00.

Komunikat

W związku z pracami technicznymi programu Źródło w dniu 31.03.2023r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu  osobistego odbywać się będzie do godz.14:00.

Ponadto informujemy, że nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy również odbywać się będzie do godz.14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Etap II Konsultacji Społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmin na drugie spotkanie dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+! Podczas spotkań będzie można wymienić się spostrzeżeniami na temat szeroko pojętej mobilności i problemów transportowych na terenie Naszej Gminy. Liczymy na Państwa zaangażowanie, ponieważ każdy głos ma realny wpływ na kształt przyszłości transportu!

Czytaj dalej Etap II Konsultacji Społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Informacja

Ulotka

Ogłoszenie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie pracował w zmienionych godzinach:

– 05.04.2023  środa – BĘDZIE  CZYNNY OD 8.00-12.00