Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew.

ZARZĄDZENIE nr 6/2016

WÓJTA GMINY ZAKRZEW

z dnia 10.03.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew. Czytaj dalej Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie 12-dniowych kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 40 dzieci z terenu gminy Zakrzew.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzew Nr 3 z dnia 2016-02-22

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku .

Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej