Ogłoszenie konkursu ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew

Termin składania ofert – 31.07.2017 r.

 

Ogłoszenie Wójt Gminy Zakrzew POBIERZ

Oferta -organizacja pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew POBIERZ

Wynik konkursu ofert na organizację pozaszkolnych zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakrzew POBIERZ