APEL O OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z WODY

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!
W związku z panującymi upałami i związanym z tym deficytem wody Wójt Gminy apeluje o oszczędne korzystanie z wody z wodociągu komunalnego Gminy Zakrzew.


Aby zapewnić wszystkim Mieszkańcom dostęp do wody pitnej i na cele socjalno-bytowe konieczne jest ograniczenie jej zużycia do celów gospodarczych – podlewanie upraw, ogródków przydomowych i napełnianie basenów.

Pobierz PDF