Wieczór wigilijny w gminie Zakrzew

W minioną niedzielę 15 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie mieszkańcy gminy Zakrzew zgromadzili się by wspólnie świętować narodziny Chrystusa.

Część artystyczną wigilii uświetnił zespół wokalno – instrumentalny „GAUDEAMUS”, który działa
przy kościele św. Trójcy w Radomiu, wprowadzając zebranych w  magiczną atmosferę świąt.

Czytaj dalej Wieczór wigilijny w gminie Zakrzew

Informacja

Fundacja „Omega Pomagamy” zaprasza na prelekcje, które zostaną przeprowadzone w ramach realizacji zadania publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Radomskiego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Czytaj dalej Informacja

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie gruntów 0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie <<<pobierz>>>

Uwaga mieszkańcy

W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Zakrzewie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na usuwanie foli rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z nieruchomości położonych na terenie gminy Zakrzew informuję, że od 26.11.2019 r. do 06.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25, IIp.
przyjmowane będę wnioski mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pok. 25 oraz ze strony
(do pobrania poniżej).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 48 610 51 14.

Wniosek