Bezpłatne kursy języka angielskiego. Lekcje online

Kurs języka angielskiego prowadzony jest zdalnie w 12- osobowych grupach. Każdy z uczestników zostanie przypisany do odpowiedniej dla jego umiejętności grupy językowej. Poziom znajomości języka jest ustalany przez lektora, podczas krótkiej rozmowy telefonicznej.  Kurs obejmuje 120 godzin  i kończy się certyfikatem TELC. Czas zajęć będzie ustalany z lektorem indywidualnie dla każdej z grup.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się pod adresem: rekrutacja@fep.org.pl.