Coroczne spotkania z mieszkańcami

Zapraszamy do udziału w corocznych zebraniach podsumowujących miniony rok. Poniżej przedstawiamy terminarz spotkań. Udział w zebraniu jest okazją do podsumowania działań w sołectwach ze strony sołtysów, urzędników oraz zaplanowanie niezbędnych prac. Dla mieszkańców to również możliwość zgłoszenia swoich uwag i oczekiwań wobec sołtysów oraz wójta.

Terminarz