Decyzja Starosty Radomskiego w sprawie GKN-II.6821.18.2018.SD z dnia 10.09.2018 o ograniczeniu sposoby korzystania z działki nr 345 w Dąbrówce Podłężnej.

Szczegóły w treści załączonego pisma.

GKN-II 6821 18 2018 SD