Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U z 2022r., poz. 1962), która weszła w życie z dniem 12.08.2022r. Informujemy, że na terenie Gminy Zakrzew obsługę wniosków o dodatek węglowy będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie (parter pok. 1, 2 i 3).

Informacja