Etap I Konsultacji Społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gmin na spotkania dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+! Podczas spotkań będzie można wymienić się spostrzeżeniami na temat szeroko pojętej mobilności i problemów transportowych na terenie Państwa Gmin. Liczymy na Państwa zaangażowanie, ponieważ każdy głos ma realny wpływ na kształt przyszłości transportu!

Plakat zachęcający do udziału w konsultacjach społecznych
Plakat z terminami konsultacji społecznych.
Gmina Zakrzew
Gminna Biblioteka Publiczna
28 września 2022 godz. 17:45