FIO Mazowsze Lokalnie – dotacje na działania lokalne

Informujemy, że ruszył nabór do kolejnej edycji konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie, w ramach którego można starać się o granty do 5 000 zł na działania lokalne dla mieszkańców i z mieszkańcami Mazowsza.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z AMBASADOREM FIO-ML w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze w czwartek 12 marca 2020 r. o godz. 14.00

Na spotkaniu dowiemy się:

* Co zrobić, aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

* Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

* Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

1. Grupy nieformalne

2. Grupy samopomocowe

3. Młode organizacje pozarządowe

Szczegóły na temat konkursu i poprzednich edycji na stronach:
https://www.facebook.com/MazowszeLokalnie/?fref=mentions
http://www.mazowszelokalnie.pl/

Prosimy potwierdzić udział w spotkaniu mailem: fras@fras.org.pl lub sms: 509604113.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu MAZOWSZE LOKALNIE, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych (obywateli) działających na terenie województwa mazowieckiego.

Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Zapraszamy!