Happening „Stop przemocy i alkoholizmowi”

            W dniu 19.10.2023 r. już po raz drugi odbył się happening pod hasłem: „Stop przemocy i alkoholizmowi”. W akcji uczestniczyli uczniowie i przedstawiciele szkół podstawowych z terenu gminy Zakrzew, którzy podczas przemarszu rozdawali kierowcom ulotki z informacjami, jak reagować na przemoc i alkoholizm w swoim otoczeniu. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat walki z przemocą i alkoholizmem, którą zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Happening miał na celu propagowanie prawidłowych wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie.

W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w dniu  02.10.2023r., mieszkańcy naszej gminy mogli również skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów (psychologa, pedagoga, radcy prawnego, terapeuty, dzielnicowego oraz pracownika socjalnego).

Organizatorami happeningu byli: Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Zakrzewie.