Informacja

Dotyczy: bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną.

W nawiązaniu do pisma z dnia   23.05.2022 r. złożonego do  MZDiK w Radomiu w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wolanowskiej z ul. Wapienną, informujemy, że dnia 27.06.2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź w powyższej sprawie.

Treść pisma

Odpowiedź na pismo