Informacja

Dotyczy:  korespondencji z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Rafałem Rajkowskim w sprawie przebudowy lub remontu  odcinka drogi DW 740 z chodnikami w miejscowości Zakrzew.

W nawiązaniu do pisma z dnia   23.05.2022 r. złożonego do  Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie  na prośbę mieszkańców w sprawie przebudowy lub remontu  odcinka drogi DW 740 z chodnikami w miejscowości Zakrzew, informujemy,  że dnia 04.07.2022 roku otrzymaliśmy odpowiedź w powyższej sprawie.

Treść pisma

Odpowiedź