Informacja dotycząca nowego przebiegu drogi DW740

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uruchomił procedurę przetargową pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew”

<<<postępowanie>>>