Informacja – wybory

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są
do dnia 13 września 2019 r. do godz. 14:30.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy pok. nr 18.