Informacja z otwarcia ofert – opracowanie dokumentacji projektowej DW 740

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew - nr postępowania 005/24