Komunikat dla mieszkańców miejscowości Bielicha w sprawie poboru podatków lokalnych za 2021 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w miejscowości Bielicha zawiesza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w postaci łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne w formie inkasa przez Sołtysa sołectwa Bielicha.

Należny podatek należy uregulować z zachowaniem terminów płatności do:

1) 15 marca 2021 r. – I rata,

2) 17 maja 2021 r. – II rata,

3) 15 września 2021 r. – III  rata,

4) 15 listopada 2021 r. – IV rata.

na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej podatnika.

Opłata dokonana w:

– Banku Spółdzielczym w Zakrzewie

– Banku Spółdzielczym w Radomiu ul. Główna 12 oraz ul. Czachowskiego 21a

jest wolna od kosztów prowizji bankowej.

Na przelewach należy podać imię, nazwisko i adres podatnika oraz rodzaj
i kwotę należności podatkowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 48 610 – 51 – 13 wew. 20 w godzinach pracy Urzędu Gminy.