Komunikat dla mieszkańców miejscowości Nieczatów w sprawie poboru podatków lokalnych za III ratę 2021 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w miejscowości Nieczatów  zawiesza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w postaci łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne w formie inkasa przez Sołtysa sołectwa Nieczatów.

Należny podatek należy uregulować z zachowaniem terminu  płatności do:

 15 września 2021 r. – III  rata,

na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej podatnika.

Opłata dokonana w:

– w Banku Spółdzielczym w Zakrzewie

– w Banku Spółdzielczym w Radomiu ul. Główna 12 oraz ul. Czachowskiego 21a

jest wolna od kosztów prowizji bankowej.

Na przelewach należy podać imię, nazwisko i adres podatnika oraz rodzaj i kwotę należności podatkowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 48 610 – 51 – 13 wew. 20 w godzinach pracy Urzędu Gminy.