Konkursy na stanowiska dyrektorów

Wójt Gminy Zakrzew ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, Zakrzew 58d, 26-652 Zakrzew,
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej, Dąbrówka Podłężna 29b, 26-652 Zakrzew,
  3. Przedszkola Samorządowego w Bielisze, ul. Ks. Bogdana Szczepanika 2, 26-600 Radom.

Informacja