Konsultacje – organizacje pozarządowe

Przedmiot konsultacji: Program określający zasady współpracy Gminy Zakrzew z organizacjami pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie do Wójta Gminy Zakrzew na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Programu w pokoju nr 17 lub na adres mailowy gmina@zakrzew.pl.

Termin składania uwag – do dnia 26.10.2016 r. do godziny 15.30.

Projekt programu

Zapisz

Zapisz