Konsultacje z mieszkańcami Radomia i okolic

Władze samorządu Miasta Radomia przystąpiły do opracowania strategii rozwoju. W dokumencie, planowanym na kolejnych 10 lat, zostaną zawarte cele i kierunki działań, których realizacja ma wspomóc rozwój miasta. Sąsiednie gminy to ważni partnerzy Radomia, a ich mieszkańcy są interesariuszami rozwoju miasta. Pragniemy zwrócić się do Państwa z pytaniami. Odpowiedzi na nie pozwolą nam określić priorytety, na których powinniśmy się skupić, kształtując politykę rozwoju Radomia.

Ankieta