Koperta życia

Istotą programu jest zapewnienie osobom po 65 roku życia, a także osobom, które nie ukończyły 65 roku życia, ale borykają się z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością i  zamieszkują samotnie, wsparcia
w sytuacji wystąpienia zagrożenia ich zdrowia i życia. Priorytetem „KOPERTY ŻYCIA”  obok bezpieczeństwa  jest zapewnienie właściwej i szybkiej diagnozy podczas udzielania pomocy przez służby medyczne.

Więcej informacji