Kto ma pierwszeństwo

W odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z mieszkańców:

Na pokazane w załączniku skrzyżowanie jednocześnie wjeżdżają w kierunku Radomia pojazdy z ulicy Cerekiewskiej (znak STOP) i Taczowskiej (znak ustąp pierwszeństwa przejazdu), który z pojazdów ma pierwszeństwo?

Zamieszczamy odpowiedź z Komendy Wojewódzkiej Policji o treści:

W oparciu o unormowania zawarte w przepisach prawa, w sytuacji, gdy jednocześnie wjeżdżają na drogę z pierwszeństwem w kierunku Radomia pojazdy: z ulicy Cerekiewskiej (znak Stop) – z zamiarem zmiany kierunku jazdy (skrętu) w prawo oraz z ulicy Taczowskiej (znak „ustąp pierwszeństwa”)
– z zamiarem skrętu w lewo, pierwszeństwo ma pojazd skręcający w prawo, tj. wjeżdżający na skrzyżowanie z ulicy Cerekiewskiej.

Powyższe wynika z brzmienia art. 25 ust. 1 p.r.d nakazującego kierującemu pojazdem, który zbliża się do skrzyżowania z zamiarem skrętu w lewo ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi jadącemu
z kierunku przeciwnego i skręcającemu w prawo.